Brisa Logo

Sürdürülebilirlik

Yönetim Esasları

Yönetim Esasları

Kurumsal yönetim anlayışımızı tanımlayan şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gerek iş yapış biçimimizin gerekse paydaşlarımız ile kurduğumuz ilişkilerin temelini oluşturuyor. Elde ettiğimiz başarıların arkasındaki en büyük güç, bu ilkelerin tüm faaliyetlerimizde esas alınmasını temin etmek için kurduğumuz ve 45 yıllık sektör tecrübemiz ışığında bugünkü etkin yapısına kavuşan kurumsal yönetim sistemimiz. Bu yapıyı ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlarla destekliyor; kurumsal yönetim alanındaki performansımızı sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyoruz.

YILA GÖRE FİLTRELE
Yönetim Esasları pdf 1.0MB
Yönetim Esasları pdf 562KB
Yönetim Esasları pdf 927KB
Yönetim Esasları pdf 216KB
Yönetim Esasları pdf 185KB