Brisa Logo

Kurumsal Yönetim

Politikalar

Politikalar

Kar Dağıtım Politikası
Bilgilendirme Politikası
Brisa Sürdürülebilirlik Politikası
Brisa İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası