Brisa Logo
Mobile Menü

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Yönetimi

“Brimiz Hepimiz İçin” yaklaşımımız ve samimiyetimizle sürdürülebilirlik alanında öncü şirket konumumuzu korumak için oluşturduğumuz yol haritamızda ilerliyoruz. Üst yönetimimiz tarafından takip edilen proje portföyümüzdeki sürdürülebilirlik projeleri sayısını gün geçtikçe artırıyoruz. 

Sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımız ile sürdürülebilirlik stratejilerimizi temel operasyonlarımız ve yetkinliklerimiz ile bir araya getiriyor; paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Kurum kültürümüzün ve dolayısıyla tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiğimiz sürdürülebilirlik yönetimi anlayışımızı paydaşlarımız nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla iletişim çalışmaları yürütüyor, sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişim noktalarımızı belirlemek için denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor ve somut hedeflere dayanan aksiyon planları ile sürdürülebilirlik performansımızın gelişimini güvence altına alıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi düşük karbon ekonomisine geçiş, düşük temaslı ekonomiye geçiş, kültürel ve sosyal dönüşüm ana odaklarında topluyoruz. Her bir odak alanında öncelikle risklerimizi öngörüyor, güçlü risk yönetimimizle destekliyoruz. Aksiyonlarımızı Birleşmiş Milletler’in çözüm aradığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla eşleştiriyor, küresel çapta başlatılan bir hareketin çözümünde paydaş olmayı önemsiyoruz. Risk yönetimini ekonomik parametrelere ek olarak, çevresel ve sosyal konuları da içerecek şekilde hayat boyu bakış açısı ile yürütüyoruz. Tedarik zincirimizde, müşteri, bayi ve hizmet süreçlerimizde oluşabilecek çevresel ve sosyal risklerin bize getireceği etkileri yönetiyoruz. Bu şekilde aksiyonlarımız tüm paydaşlarımız için daha anlaşılır olurken, gelişmekte olan regülasyonlar, teknolojiler, finansal imkanları da sürdürülebilir finansmana erişim için yakinen takip ediyoruz. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında yönettiğimiz uygulamalarımızı ve elde ettiğimiz performans sonuçlarını ulusal ve uluslararası katılım sağlayarak tarafı olduğumuz inisiyatifler ışığında taahhüt altına alıyor, raporluyor ve ilgili kalite sistemleri uygulamaları ile performansımızı daha ileri seviyelere taşımaya gayret gösteriyoruz.

Sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik performansımızın sürekli gelişimini güvence altına almak adına ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartları ve yöntemlerden faydalanıyor; periyodik kıyaslama çalışmaları yürütüyoruz.