Brisa Logo

Brisalı Olmak

İş Yerinde Eşitlik ve Çeşitlilik

İş Yerinde Eşitlik ve Çeşitlilik

Çeşitliliğin ve farklılığının getirdiği farklı deneyimlerin ve perspektiflerin kurumsal zenginlik kazandırdığına inanıyoruz. Tüm kurumsal ve operasyonel süreçlerde, uygulamalarımızı çeşitlilik ve fırsat eşitliliği ilkelerini gözeterek yürütüyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında Birleşmiş Milletler’in Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi’ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi ve Brisa’nın ortağı olan Sabancı Holding’in ilgili uygulamalarını titizlikle takip edip gözetiyoruz. Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğuna inanıyoruz. İstihdama eşit katılımın önündeki yaş, cinsiyet, sosyal altyapı, din, dil, fiziksel koşullar gibi tüm engelleri kaldırmak için çabalıyoruz. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamayı etik sorumluluk kabul ediyoruz.

Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamayı ve kadın istihdamını artırmayı ilke ediniyoruz. İşe alımlarda kadın çalışan oranını artırırken bir yandan da mevcut kadın çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kadın çalışanların doğum izni sonrası işlerine geri dönmeleri ve iş yaşamı ile özel hayatları arasında bir denge sağlamaları adına gerekli desteği sağlıyoruz. 

Çeşitlilik anlayışımızın bir parçası olarak engelli bireylerin iş hayatında daha fazla istihdam edilmesi adına çaba sarf ediyoruz.