Brisa Logo
Mobile Menü

Kurumsal Yönetim

Bağımsız denetçi bilgileri

Bağımsız Denetçi Bilgileri

Şirketimizin 19 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.