Brisa Logo
Mobile Menü

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Öncelikli Konularımız

Öncelikli Konularımız

İlk defa 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimizi, şirketimizin stratejileri doğrultusunda çalıştaylar ve iletişim çalışmaları ile gözden geçiriyoruz. Raporlama dönemlerinde, öncelikli konularımızı, paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimleri, güncel konular, küresel mega trendler, sektörel sürdürülebilirlik önceliklerimiz üzerindeki etkisini farklı departmanlardan şirket çalışanlarımızla biraraya gelerek, çalıştaylarla  inceliyoruz.  

Oluşturduğumuz konu evrenimizi ve öncelikli konu matrisini şirketimiz üst yönetimine sunarak, görüşlerini Kano Modeline yerleştiriyoruz.  Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan öncelikli konu matrislerimizi belirliyoruz.
 

Öncelikli Konularımız
SEVESO KAMUNUN BİLGİLENDİRMESİ