Brisa Logo

Brisalı Olmak

Brisa'da İşin Geleceği

Brisa'da İşin Geleceği

Brisa'da İşin Geleceği

İŞİN GELECEĞİ #SENİNİÇİN

Brisa çalışma hayatındaki değişime öncülük etmek ve çalışanlarımızı geleceğe hazırlamak amacıyla kapsamlı ve çok boyutlu bir dönüşüm kararı aldık. “İşin Geleceği” ile hedefimiz iş yapış biçimlerini, çalışma ortamlarını ve iş gücünün geleceğini bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla tasarlamak.

İşin geleceğine 2023 yılına kadar uyumlanmayı planlıyoruz. Bunun için de 90’ın üzerinde Brisalı işin geleceği için çalışıyor. Uzaktan Çalışma, Yüksek Performans Odaklı İş Gücü, Çevik Çalışma, Fiziksel ve Zihinsel Sağlık, Yetenek ve Beceri Yönetimi, Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür, Esnek Çalışma, Dijital Veri, Geleceğin Liderliği alanlarında çalışmalarımız hayata geçmeye başladı. Bu uygulamalarımızla 2023 yılında kendi sektörümüzde ve yakın sektörlerde ulusal ve uluslararası en iyi şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.

Brisa, akıllı teknolojilerin etkin bir biçimde kullanıldığı dijital ortak çalışma merkezine dönüştürülüyor. Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilmiş programlar planlıyoruz.