Brisa Logo

Teknoloji ve Yenilikçilik

Girişimcilik

Girişimcilik

Bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araç mega akımları mobilitenin geleceğini şekillendirmekte. Bunun yanı sıra, nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik gibi teknolojilerle mobilite, tüm dünyada yeni bir çehreye kavuşmakta. Ayrıca yeni teknolojilerin hazır hale gelmesiyle müşteri deneyimi ve akıllı üretim alanları da hızla evrilmektedir.   Türkiye’nin bu yolculukta güçlü bir oyuncu olmasını sağlamak üzere ülkemizin lider lastik kuruluşu olarak yenilik ve teknoloji odaklı bir strateji izliyoruz. Bugün açık inovasyon anlayışıyla hem kurum içi hem kurum dışı start-up iş birlikleriyle, tedarikten üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda yenilikleri hayata geçirmek için uygun ortamlar oluşturuyoruz. 

Start-up iş birliklerimiz bize farklı bir bakış açısı ve yetkinlik getirdiği gibi elbette yeni girişimcilere de fırsat sunuyor. Böylece Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine de katkıda bulunuyoruz. İş birimlerimizle her sene 150 yeni girişimci tanıştırıyoruz. “Yolculuğun Öncüleri’’ açık inovasyon programımızla, Brisa’nın inovasyon deneyimini ve güçlü kaynaklarını girişimcilere sunarken onları yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye davet ediyoruz. Bu sayede Endüstri 4.0, bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi, dijitalleşen müşteri deneyimi ve elektrifikasyon gibi mega trendler kapsamında girişimcileri dijital çözümler ve yenilikler yaratmaya teşvik ediyoruz. 

Kurum içi girişimcilik çalışmalarımızı ise Roket programımız kapsamında yürütüyoruz. Böylece yenilikçi süreçler, iş modelleri ve hizmetler geliştirerek, şirketimizin geleceğe hazırlanmasında katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. 

Brisa’da girişimcilik alanında mobilite, akıllı üretim teknolojileri ve müşteri deneyiminde değer yaratacak inovatif çözümler olmak üzere 3 odak konumuz var . Ortak çalışmalarımız başladığında girişimcilere veri bilimi, mühendislik, iş geliştirme ve müşteri deneyimi konularında uzman ekiplerimizle destek veriyoruz. Bunları yaparken Viveka, Keiretsu Forum, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, TÜSİAD S2 Sanayinde Dijital Dönüşüm oluşumu gibi alanında uzmanlaşmış iş ortaklarımızla da birlikte hareket ediyoruz.