Brisa Logo

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çevre Yaklaşımı

Çevre Yaklaşımı

Tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde tasarlayarak, yarattığımız faydanın yanı sıra çevresel etkimizi de sürekli olarak ölçüyor ve kontrol altında tutuyoruz. Üretim süreçlerimizin doğal kaynaklar ve iklim değişikliği üzerindeki etkisini asgari seviyelerde tutarak, üretimimizi doğa ile uyum içerisinde gerçekleştirmek, çevre yönetim sistemlerimizin temel hedefleridir. 

Bu alandaki performansımızı sürekli daha iyi seviyelere taşımak için hedef gerçekleşmelerimizi periyodik olarak izliyor, yeni hedefler belirliyor ve yönetim sistemlerimiz doğrultusunda iyileştirme çalışmalarını hayata geçiriyoruz.Çevresel performansımızı daha ileriye taşımak için önceliklerimizden biri olan “yasal düzenlemelerin ötesinde iş yapış şekli” bu alandaki önemli yol göstericimiz konumundadır.  Bu anlayışla gerek ulusal gerekse uluslararası standartları yakından takip ederek gerekliliklerini beklentinin üzerinde bir performans ile gerçekleştiriyor, yarattığımız bu pozitif etkiyi değer zincirimizi de kapsayacak bir şekilde artırmaya çaba gösteriyoruz. 

ISO14001 Çevre Yönetimi Sistemleri uygulamalarımızı ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının
Doğrulanması, ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması, ISO50001 Enerji Yönetim Sistemleri uygulamaları ile güçlendiriyoruz. Bu proaktif yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ISO14001 Çevre yönetim Sistemleri Sertifikasyonu’nu Türkiye’de ilk; Avrupa’da ise ikinci kuruluş olarak almaya hak kazandık. Su tasarrufu ve raporlaması alanındaki öncü çalışmalarımızla Avrupa’da ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’na uygun olarak su ayak izi doğrulaması yaptıran ilk şirket olduk.