Brisa Logo

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkımız

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkımız

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Brisa olarak, bu hedeflerin iş dünyası tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir şekilde ele alıyoruz. 
Bu doğrultuda sürdürülebilirlik odaklarımızı, önceliklerimizi ve Kalkınma Hedeflerine olan katkı ilişkisini ortaya koyuyoruz.
 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkımız