Kalite Misyon Beyanı

KALİTE MİSYONU

 

Yaptığımız işin her alanında Dan-Totsu’ya (Tartışmasız Liderlik) erişebilmek için, müşterilerimize değer yaratmalı ve güven vermeliyiz. Bu doğrultuda, organizasyonumuzun her seviyesinde müşteri bakış açısı ile sürekli iyileştirme ve inovasyon yapmaya odaklanarak, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda lider olmayı hedefliyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda Kalite Misyonu Beyanı’nın temelini oluşturan üç rol tanımlanmıştır.

 

  1. Liderlik Rolü (Çalışan sahiplenmesini artırmak, inovasyona yönlendirmek ve TKY’ni desteklemek)
  2. Organizasyonel Rol (Müşteriye değer yaratan altyapıları sağlamak)
  3. Bireysel Rol (Müşteri gözüyle kalite bakış açısına sahip olmak)

 

Liderlik (İcra Kurulu ve Üst Yönetim) çalışan sahiplenmesini artırır, inovasyona yönlendirir ve Toplam Kalite Yönetimini (TKY) destekler. Liderlik, sürekli olarak müşterinin değişen beklentilerine odaklanarak Kalite Yönetim Sistemleri’nin etkinliğini iyileştiren projeleri destekler ve inovasyon önündeki engelleri kaldırarak yeni fikirlerin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla sistematik yaklaşımlar sağlar. Bununla birlikte rekabetçi kalite hedeflerine ulaşmak organizasyonun her seviyesindeki bütün çalışanların tam katılımını gerektirir.

 

Organizasyon, yönetimsel ve operasyonel sistemleri güçlendirerek, süreçleri sürekli geliştirerek ve insanları eğiterek müşteriye değer yaratan ve güven veren altyapıları sağlar.

 

Çalışanlar sorumluluk alanlarındaki kalite hedeflerine ulaşmak için katılımcı olmalıdır. Müşteriye değer ve güven yaratmaya katkıda bulunabilmek için bireysel davranışlar Müşterini Tanı, İnovasyon ve Kaizen Yap, Tedbirli Ol ve Standartlara Uy rehber ilkeleriyle şekillenir.

 

Bu kalite misyonu, Bridgestone’un “Topluma üstün kalitede hizmetler sunmak” misyonuna paralel olarak Brisa’nın müşterilerine sunduğu üstün ürün ve hizmet kalitesini destekler ve taahhüt eder.

 

 

 

Bridgestone Felsefesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Global Web Sitemizi ziyaret edin