Bilgi Güvenliği

“Öncü ve Kurumsal bir Şirket” olarak bilişim teknolojileri ile ilgili tüm yenilikleri yakından takip ediyor, güvenlik ve teknoloji ile ilgili gereksinimleri ve bilgi güvenliği risklerini analiz ederek Bilgi Güvenliğini sağlamayı ve yönetmeyi hedefleyen projeleri gerçekleştiriyoruz.

 

Brisa için bilgi, pazarda değer katabilmek için gerekli, stratejik olarak kabul edilen ve korunması gereken bir unsurdur. Bu kapsamda, rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme için sahip olduğumuz bilgi ve bilgi kaynaklarımızın, gizliliğinin, bütünlüğünün korunması ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel hedeflerimiz arasındadır.

 

Bu amaçlarla uluslararası kabul gören ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı esas alınarak şirketimiz bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sistemini uyguluyoruz. Tüm personelimizin bilgi güvenliği yönetim sorumlulukları bellidir. Bilgi güvenliği ile ilgili yetkinliklerinin ve bilgi düzeylerinin istenen seviyede tutulması için gerekli eğitim ve farkındalık çalışmalarını yürütüyoruz.