Yönetim Kurulunun Rolü

Yönetim Kurulu, Brisa'da risk yönetim sisteminin etkin ve verimli işlemesinden sorumludur, çalışmaları ve gelişmeleri çok yakın takip etmektedir.
 
01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ve 30 Aralık 2011 tarihli SPK Seri:IV, No. 56 sayılı tebliğ ilgili bölümleri gereği, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir.  
 
SPK Seri:IV, No. 56 sayılı tebliğ gereği şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”,  Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ‘de adı geçen risk komitesinin de görevlerini üstlenmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, yönetim kuruluna her iki ayda bir verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Yönetim Kurulu’na verilen rapor ayrıca şirketin bağımsız denetçisine de yollanmaktadır. Komite, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.