Üst Yönetimin Rolü

Üst Yönetim, kurumsal riskleri bir bütün olarak ele alıp karar mekanizmasına risk yönetimini de entegre etmektedir.
 
Şirketin tüm risklerinin erken tespiti, etkin bir şekilde yönetilmesi, şirket stratejileri ve süreçleriyle entegre edilmesinin sağlanması amacıyla şirket bünyesinde Brisa Risk Komitesi ve Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Brisa Risk Komitesi; Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Asistan'dan oluşan İcra Komitesi üyeleri ile Risk Yönetim Müdürü'nden oluşmaktadır. 
 
İcra Komitesi ve direktörlerin katılımıyla yapılan icra toplantılarında risk yönetimi konuları ve raporları da periyodik olarak tartışılmakta ve ilgili kararlar alınmaktadır.