Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, paydaşlarının şirketlerden mutlak ve vazgeçilmez bir beklentisi haline gelirken, Brisa bu konuya verdiği önem ve ulaştığı seviye itibariyle öncü konumda bulunuyor.

 

Dünyada 2000'li yılların başından itibaren yaşanan baş döndürücü küresel değişim, hiç şüphesiz ekonomi, finans ve ticaret alanında da etkili oluyor. Yaşadığımız yeni dünyada, tüm paydaşlar (müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler, çalışanlar, kamu, yatırımcılar, vb.) krizlere dayanabilen, risklere duyarlı ve iyi yönetebilen, bu konuda toplumsal sorumluluğunu bilen şirketleri tercih ediyor.

 

Brisa’nın risk yönetimi yolculuğu 2008 yılı sonlarında başlıyor. Risk Yönetimi, Brisa içerisinde gücünü; yönetim kurulu, üst yönetim ve yönetim takımının, kuruluşundan beri konuya verdiği destek, taahhüt, inanç ve gitgide artan ilgi ve odaklanmadan alıyor. Bu inanç ve odaklanma, Brisa’nın risk yönetimi konusunda geleceği öngören, bu anlamda ciddi yatırımlar yapan ve topluluk içinde ve dışında öncü duruma gelen bir şirket konumuna getirirken Brisa’nın genlerinde varolan ve ortakları tarafından desteklenen toplam kalite, verimlilik, mükemmellik ve sürekli iyileştirme felsefeleri kurumsal risk yönetimi sürecini de besliyor ve destekliyor.

Brisa'da kurumsal risk yönetimi; kurumsal yönetim, strateji yönetimi, sürdürülebilirlik gibi diğer ana şirket süreçleri ile ele ele ve entegre bir şekilde evrilmeye devam etmekte ve paydaşlar tarafından da takdir edilen Brisa’nın güçlü yönü olma yolunda ilerliyor.

 

Yapılan başarılı çalışmaların bir göstergesi olarak, 2014 yılında “Institute of Risk Management” (IRM) tarafından düzenlenen global risk ödüllerde “Risk Management Professional of the Year” kategorisinde büyük ödüle ve aynı yıl “CIR Magazine” tarafından düzenlenen global risk yönetimi ödüllerinde “ERM Strategy of the Year” kategorisinde “Highly Commended” ödülüne layık görüldük.

 

Bu alanda ulaşmak istediğimiz noktayı; kurumsal risk yönetimi bilincinin bir yönetim sistemi ve şirket değeri olarak yönetimin ve çalışanların DNA’sına nüfuz etmesi, risk bazlı karar alma sistematiğinin kalıcı olarak kurum kültürüne entegre olması, bu yolla şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve paydaşlar için değer yaratmak olarak tanımlayabiliriz.

 

Brisa , iş sürekliliğine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında “CIR Magazine” tarafından düzenlenen global ödüllerde “Business Continuity / Resillence Strategy of the Year” kategorisinde büyük ödüle layık görülmüştür.

 Brisa Risk Yönetim Politikası.pdf