Çevresel Sürdürülebilirlik

 

Üretimde enerji ve kaynak tasarrufu

 

Yolculuğunuzun geleceğini tasarlarken, ilkim değişikliğine karşı şekillenen global trendler doğrultusunda, tüm operasyonlarımızın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Bu amaçla, üretimde verimlilik ve çevre koruma projelerine son 5 yılda yaklaşık 4.5 Milyon USD; 2014 yılı içerisindeyse yaklaşık 850 Bin USD tutarında yatırım gerçekleştirdik.

 

Bu çalışmalarımız ile 2014 yılı sonunda üretimde ton başına karbon salımında 2005 yılına kıyasla %12,5 oranında düşüş sağladık. Enerji tasarrufumuz 2008 yılına göre 12 kat artarken,  kuyu suyu tüketimimiz %52 oranında azaldı.  Evsel atık miktarımızda ise %36 oranında düşüş sağladık.  Aynı zamanda, bir LASDER kurucu üyesi olarak, atık lastiklerin toplanması ve geri dönüşüm çalışmalarına destek veriyoruz.

 

Çevre dostu ürünlerimiz

 

Ürün geliştirme çalışmalarında yakıt verimliliğine katkı sağlayan bir yaklaşımı benimseyerek, düşük yuvarlanma direncine sahip Lassa Greenways ve Bridgestone Ecopia ailesi lastiklerimizin yanısıra; Bandag markasıyla sunduğumuz lastik kaplama hizmetleriyle de atıkları azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz.

 

Anadolu’nun Turnaları Hep Uçsun! 

 

Hem Türk hem de Japon kültüründe uzun ömür, iyi şans, refah ve umudu simgeleyen ve önemli bir yere sahip olan ancak Anadolu’da nesilleri tehlike altında olan turnaları korumak için Bio-çeşitlilik alanında WWF-Türkiye ile işbirliğiyle içerisinde geçirdiğimiz  ‘Turnalar Hep Uçsun’ projemizi ilk günkü kararlılıkla sürdürüyoruz.

 

Proje kapsamında bilimsel incelemelerle turnaların soyunu tehdit eden sebeplerin tespit edilmesi, önlenmesi, yerel halkın ve kamuoyunun bilgilendirmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 2014 yılında Çukurova Deltası’nda yürütülen saha çalışmaları sonucunda Türkiye’de bugüne kadar bir kışlama alanında yapılan en kapsamlı çalışmayla, nesli tükenmekte olan turnaların güncel durumları hakkında önemli bulgular elde edildi.

 

WWF Yeşil Ofis Programı

 

 

WWF işbirliğiyle yeni başladığımız “Yeşil Ofis” programı doğrultusunda hem çalışan bilincini arttırmak hem de kağıt, plastik gibi sarf malzemelerinin kullanımını azaltmak için çalışıyoruz.