İş Güvenliği

Brisa İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası:

 

İş Sağlığı ve Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası olup tüm faaliyetlerimizde birinci önceliğe sahiptir.

 

Temel İlkelerimiz;

 

  • Önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak.
  • Performansımızın iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak.
  • İş güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek.
  • Bridgestone’un küresel tecrübelerinden faydalanmak amacıyla “Bridgestone Misyon Beyanı”na uygun faaliyetlerde bulunmak.
  • Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmak.

 

Bu ilkeler doğrultusunda;

 

  • Tüm Brisa personeline, fabrikamızda hizmet veren alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerler ve işyerinde meslek/beceri eğitimi gören öğrencilere, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim programları ile bilgi, beceri, yetkinlik kazandırarak kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamayı,

 

  • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimize uygun olan tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermeyi,

 

  • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmeyi, önceliklendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi böylelikleyaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesini sağlamayı, Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek performansımızı artırmayı,

 

Taahhüt ederiz.

kamunun-bilgilendirilmesi.pdf