Çevre ve Enerji Politikası

Brisa yönetimi ve çalışanları olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Bridgestone Çevresel Misyon Beyanı doğrultusunda tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltmak, çevre ve enerji yönetimi performansımızı sürekli iyileştirmek amacıyla;

 • Doğayla uyumlu sürdürülebilir üretim için, enerji ve kaynakları etkin kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde önleyici yaklaşımlarla, ekosistemi koruma prensibini benimseyerek çevreyi temizlemek yerine kirletmemeyi, biyoçeşitliliği korumayı,
 • Temiz Çevre ve verimli enerji odağında hedefler belirlemeyi, uygulamayı ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı temin etmeyi,
 • Ürün ve hizmet satın alımlarında çevreye duyarlı ve enerjiyi verimli kullanan seçenekleri tercih etmeyi,
 • Çevrenin korunması amacıyla farkındalığın artırılması için, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitim ve iletişim çalışmalarıyla bilinçlendirmeyi,
 • 2050 yılına gelindiğinde %100 sürdürülebilir malzemeler ile üretim yapmayı,
 • Çevresel performansımızın iyileştirilmesi için yaşam döngüsü yaklaşımıyla riskleri ve fırsatları gözden geçirmeyi,
 • Brisa sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde raporlamayı ve paydaşlarla paylaşmayı,
 • Çevre ve enerji boyutlarıyla ilgili yasal mevzuat ve diğer gerekliliklere uymayı, çevresel uygulamalarda yasal gerekliliklerin ötesine geçmeyi,
 • Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmaya destek olmak üzere belirlediği “Bilim Temelli Emisyon Azaltım” seviyesine uygun olarak; 2020 yılına göre, 2030 yılında emisyonlarını %56 azaltmayı ve 2050 yılında net sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı, bu hedefe ulaşmak için başta Enerji Verimliliği ilkelerine uygun çalışmayı ve yeşil enerji temin etmeyi,
 • Üretim operasyonları esnasındaki su ayak izini düşürmek için; İzmit üretim tesisinde, 2008 yılına göre 2030 yılında yer altı suyu tüketimini %85 azaltmayı, Aksaray üretim tesisinde 2019 yılına göre 2030 yılında birim üretim başına su çekimini %70 azaltmayı,
 • Üretim operasyonları sonucunda çıkan plastik atıklar başta olmak üzere tüm atıklar için Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımıyla, atıkları kaynağında azaltmayı, oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Lastiğin kullanım aşamasında oluşan gürültü ve emisyon kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için Ar-Ge çalışmaları yürütmeyi ve temiz üretim hedefiyle gelişen teknolojiyi takip etmeyi 
  taahhüt ederiz.

 

Coğrafi Kapsam:

 

İzmit Tesisi: İzmit’in 6 km doğusunda bulunan Kentsa kompleksi içerisinde yer almaktadır. Kuzeyinde Kordsa ve Enerjisa, batısında Kordsa korusu bulunmaktadır. Güneyinden ise D100 karayolu geçmektedir.

 

Aksaray Tesisi:  Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, 585 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir merkezine 8 km uzaklıkta, doğusunda Aksaray-Adana çevre yolu, yaklaşık 1 km kuzeybatısında Bahçesaray Mahallesi yerleşim yeri, yaklaşık 4 km kuzeybatısında Karasu Çayı ve küçük dereler, yaklaşık 9 km güneyinde Taşpınar Belediyesi Erenler Beldesi yerleşim yeri bulunmaktadır.

 

Yönetim Sistemleri Kapsamı: