Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin “Yeni Nesil İş Başında” programı ikinci dönem mezunları sertifikalarını aldı

01.06.2016

Brisa, iş ortaklarının kurumsallaşması ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla buluşması için desteğini sürdürüyor. Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle Brisa iş ortakları için hayata geçirilen Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin “Yeni Nesil İş Başında” sertifika programını başarıyla tamamladı. Kendi geleceklerine yatırım yapan işletmelerin 2.  ve 3. nesil aile bireyleri 1 Haziran Çarşamba günü mezun olarak, sertifikalarını Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel ve Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya’nın elinden aldı. İş ortaklarının işlerinin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla destek programları düzenleyen Brisa; Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırlanan Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin “Yeni Nesil İş Başında” sertifika programı ikinci dönemi yüksek katılım ve başarı ile sona erdi. Aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine destek vermek üzere geliştirilen programda işletme sahibi ailelerin yeni nesil üyeleri sürdürülebilir yönetim anlayışlarını derinleştirme ve kurumsallaşma konuları odağında eğitim ve seminerlere katıldı. 1 Haziran’da yapılan mezuniyet töreninde, programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel ve Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya’nın elinden aldı. Brisa iş ortaklarının işletmelerini geliştirerek daha kurumsal bir kimliğe bürünmelerine, iş süreçlerini daha sürdürülebilir bir anlayışla yönetmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen program, üç eğitim modülüyle gerçekleşti. Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketlerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alındı. Eğitimlerde dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratik birleştirildi. Program kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden konuşmacılar da deneyimlerini paylaşmak üzere eğitimlere konuk oldu. Katılımcılar uzmanlarla birebir görüşme ve onlara sorularını ilk ağızdan sorma fırsatını yakaladı. Eğitmenler ve sohbet toplantılarındaki profesyoneller, eğitimlerin sadece teorik olmaması için gerçek hayattaki tecrübelerini ve örnek başarı hikayelerini paylaştı. Brisa Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel törenin ardından şu değerlendirmede bulundu: “Brisa olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birinin, iş ortaklarımızla devamlılık sağlayan köklü ilişkiler geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Aile bireylerinin katılımıyla zenginleşen işletmelerin, rekabetçi iş dünyasında güçlü bir şekilde ilerlemek için vizyonlarını genişletmesi ve verimliliğini artırması kaçınılmaz. İş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuzla, Brisa olarak onlara bu yetkinlikleri nasıl kazandırabileceğimizi, işletmelerini nasıl sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabileceğimizi ve şirketlerini daha kurumsal bir yapıda yöneterek sonraki nesillere taşımak konularında nasıl teşvik edebileceğimizi paylaşmak üzere Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırlanan programı iş ortaklarımıza Brisa katkısıyla sunduk. Eğitim dönemimizin sonunda sertifikalarını alan tüm iş ortaklarımızı tebrik ediyorum. Brisa olarak iş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuz doğrultusunda desteklerimizi devam ettireceğiz.” Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya, Türkiye’de aile şirketlerinin girişimcilik habitatında çok önemli yeri bulunduğuna işaret ederek, “Geleneksel yapımız, aile şirketlerinin kurulup, gelişmesine çok uygun koşullar oluşturuyor. Ancak, yalnızca Türkiye’de değil, hemen hemen tüm dünyada genel olarak aile şirketlerinin çok uzun ömürlü olmadıkları da bir gerçek. Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak akrabalık ilişkileri ve duygular da devreye giriyor. Akrabalık ilişkilerinin ve duyguların ön plana çıkabildiği bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Çünkü, uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülebilir olamayabiliyor. Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan bu şirketlerin modern işletme araç ve yöntemlerini etkin kullanmalarını sağlamanın ve rekabet güçlerini artırmanın hem şirketlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilir karlılık ile büyümelerine hem de ülke ekonomisine yapacağı katkı çok daha fazla. Biz de Akbank olarak; ülke ekonomisi için çok önemli değerler olduklarını düşündüğümüz aile şirketlerinin, deneyimleriyle birlikte ekonomik kalkınmaya destekleri sürebilsin diye harekete geçtik” dedi. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: “Kurumsallaşmanın temel amacı işletmelerin varlığını ve gelişimini sürekli kılabilmektir. Türkiye ekonomisinin belkemiği olan aile şirketlerinin gelişimi  için de kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik odaklanılması gereken birincil konular arasında yer alır. Gelişimin bir yolculuk olduğuna dair inancımızdan yola çıkarak Akbank ve Brisa işbirliği ile Akbank Aile Şirketleri Akademisi programımızı bir kez daha hayata geçirdik. Bu program ile aile şirketlerine kurumsallaşma yolculuklarında rehber olmayı arzu ediyoruz.”