İş Mükemmelliği

Brisa olarak sürdürülebilir büyüme stratejisini gerçekleştirirken temel iş süreçlerine odaklanarak değer yaratmayı ve topluma sunmayı amaçlamaktayız.

 

Bu doğrultuda mükemmellik politikamız;

 

 • İnsana saygı ve iş güvenliğine birinci derecede önem vermek.
 • Tercih edilen bir işyeri olmak.
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli objektif ve tarafsız yaklaşım ile müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla etkili iletişime önem vermek ve karşılıklı güven ortamını geliştirmek.
 • Etik kurallara uymak.
 • Çalışanlarımızı geliştirmek.
 • Önleyici ve düzeltici davranmak.
 • Takım ruhuyla çalışmak.
 • Yaratıcı fikirlere değer vermek ve yenilikçi uygulamalarla fark yaratmak.
 • Tam katılıma dayalı sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, iş disiplini olarak kabul etmek.
 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına alarak iş sürekliliğini ve risk yönetimini sağlamak.
 • Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmak.
 • Enerji yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesi, enerji tüketimi ve karbon salınımlarının azaltılması için, enerji verimliliği tekniklerine uygun çalışmalar yapmak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek.
 • Ürün ve hizmet satın alımlarında çevreye duyarlı ve enerjiyi verimli kullanan seçenekleri tercih etmek.
 • Operasyonlarımızı, ürün ve hizmetlerimizi, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarımızı sürekli gelişim alanı olarak kabul etmek.
 • Çevreyi temizlemek yerine, kirletmemek yaklaşımını benimseyerek temiz, düzenli ve standartlara uygun çalışma ortamını sürekli kılmak.
 • Çevre ve enerji konularında faaliyetlerimiz ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen göstermek.
 • Tüm süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkenlerin, iklim değişikliğine, havaya, toprağa, suya olan etkilerini önleyici ve düzeltici yaklaşımlar çerçevesinde kontrol etmek ve azaltmak.