CEO Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

 

Brisa olarak Türkiye lastik pazarı lideri ve Avrupa’nın en büyük yedi lastik üreticisi arasında olmakla beraber, kendimizi bir lastik üreticisinden öte, tüm paydaşlarımız ve çevremiz için bir “değer sağlayıcı” olarak konumluyoruz. “Yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz” vizyonumuz doğrultusunda, Türk sanayisinde bir rol model olarak başlattığımız üretim şirketinden inovasyon şirketine dönüş sürecimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

 

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme başta olmak üzere global trendleri  takip ederek, inovasyon ve kurumsal girişimciliği bir kurum kültürü haline getirmeye çalışıyoruz. Geleceğin dünyasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçları bugünden öngörerek çevremize ve tüm paydaşlarımıza değer katacak projeler üretmeyi amaçlıyoruz.

 

Attığımız adımlarla Brisa’yı finansal hedeflerinin olduğu kadar müşteri, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı hedeflerinin üzerine de taşıdığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

 

2014 yılında liderliğimize yakışır bir şekilde, bir önceki yıla göre satışlarımızı %14, net kârımızı %29 artırdık ve toplam yıllık satış gelirlerimizi 1.693 milyon TL’ye çıkardık. Şirketimizin kuruluşundan bu yana yaklaşık 920 milyon ABD doları yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın yaklaşık 290 milyon ABD Dolarlık kısmını son beş senede İzmit üretim tesislerimizde hayata geçirdik. İzmit tesislerimizde yenileme yatırımlarımız devam ederken yine 300 milyon ABD Doları başlangıç yatırımımızı, 2018 yılında devreye almayı hedeflediğimiz binek ve hafif ticari araçlar için üretim yapacak Aksaray fabrikamızda hayata geçirmeye başladık. Yeni tesisimiz ile, İzmit’teki üretim kapasitesine ek olarak, yıllık 4,2 milyon adet bir kapasite eklemeyi ve toplam üretim kapasitemizi yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz.

 

Bu başarıların arkasında, şirketimizin orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyip, misyonu, vizyonu ve hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan iş modelleri kurup, bu modellerle işimizi yönetme anlayışımız yatıyor. Brisa’da stratejiyi kurgulama ve hayata geçirmedeki başarımız prestijli bir ödül de getirdi. Bu yaklaşımımız için hayata geçirdiğimiz “Brisa Strateji Evi” projemizle, dünyanın önde gelen strateji ve teknoloji danışmanlığı, eğitim ve lisanslama kuruluşlarından Palladium Group tarafından verilen ve uluslararası iş çevrelerinde “Strateji Yönetimi Oscar”ı olarak bilinen “Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy” (Stratejik Yönetimde Başarı) ödülüne layık görüldük.

 

Hizmet ve süreç inovasyonuna odaklanan çalışmalarımız, Türkiye Inovasyon Haftası’nda layık görüldüğümüz “Müşteri Odaklı Hizmet Inovasyonu Ödülü” ve “İnovasyon Stratejisi” ödülü, ISO İnovasyon Ödülleri’nde aldığımız “Stratejik Planlama Ödülü” ve Avrupa İş Dünyası Ödülleri(EBA) kapsamında “Ulusal İnovasyon Şampiyonu” seçilmemizle taçlanmış oldu.

 

Günümüzde, şirketler için sadece ekonomik sürdürülebilirliği sağlamanın yeterli olmadığı bilinci ile tüm operasyonlarımızın, ürün ve hizmetlerimizin çevresel ve toplumsal etkilerini de dikkate alıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji, doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması, değerlendirilmesi ve biyo çeşitlilik alanlarında çevresel sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapmanın, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Öte yandan, trafik güvenliği, eğitim ve kültür alanındaki çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer katmaya, Brisaspor ile bisiklet sporuna destek vermeye devam ediyoruz.

 

2012 ve önceki yıllara ilişkin hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik  raporumuzun ardından, 2013 yılındaki çalışmalarımızı da GRI A+ seviyesinde raporlayarak sektördeki öncülüğümüzü bu alana da taşımış bulunuyoruz. 2014 raporumuz ise Ethical Corporation tarafından “En İyi Sürdürülebilirlik Raporu” ödülüne layık görüldü.

 

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız 2015 yılında bize gurur kaynağı olan 2 ödülü getirdi; Küresel İklim Değişikliği Raporu’nda (Climate Change Report) 2000’e yakın şirketi değerlendiren “Karbon Saydamlık Projesi (CDP)” kapsamında, “Türkiye İklim Saydamlık Ödülü”ne sahip olan beş şirketten biri ve “Su Programı” nda B skor alan dünyadaki 20 firmadan biri olduk.

 

Tüm bunları gerçekleştirirken ve gelecek planlarımızı yaparken en güvendiğimiz gücümüz Brisa’nın değerli çalışanları, iş arkadaşlarımız. Onların özverileri, yapılan işi sorgulama ve daha iyisini yapma arzusu ve takım çalışması gücümüzün temelleri. Tüm bunların yanında ‘daha çevik’ bir şekilde uygulama ve ilk adımı atma konusunda daha cesaretli olarak gücümüze güç katacağız.

 

Brisa’yı geleceğe taşırken, bu güçlü ekiple paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya devam…

 

Cevdet Alemdar

Genel Müdür